Industrijski podni sistemi

Kompletna sistemska rešenja za Vaš pod

RINOL TOP A3

Suvi aditivni posip za izradu betonskih industrijskih podova

RINOL TOP A3 je posebno dizajnirana mešavina hidrauličnih veziva, posebno selektovanog kvarcnog peska i sintetičkog agregata na bazi corunduma te specijalnih aditiva sa namenom da se zadovolje visoke performanse koje deklariše suvi aditivni posip u klasi habanja A3. RINOL TOP A3 se ugrađuje na sveži beton kao suvi posip (dry –shake topping).

PREDNOSTI:

• Visoka otpornost na habanje
• Podnosi veoma teška opterećenja 
• Izuzetno čvrst 
• Otporan na udare 
• Lak za čišćenje i održavanje 
• Otporan na ulja i hidrokarbonate 
• Homogena, glatka ali neklizajuća površina
• Nerđajući proizvod – površina ne zahteva nikakve specijalne tretmane
• Moguće lako dodatno zaptivanje, iako površina ne zahteva specijalan tretman
• Ekonomičan imajući u vidu trajnost poda

Ugradnja betona

Beton bi trebao biti spravljen sa minimalnim sadržajem cementa od 300 kg po m³ betona i sa agregatom granulometrije prikladne za predvidjenu namenu. Aditivi su uključeni u recepturu sveže betonske mase da bi osigurali optimalnu ugradljivost betonske mešavine i dodaju se u skladu sa projektom betona za podnu ploču. Velike betonske površine trebalo bi izvesti koristeći Laser Screed mašine za betoniranje. Kod manjih površina izrada betonske podloge izvodi se tehnologijom ručnog betoniranja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Čvrstoća na pritisak                                                                  >80 N/mm2 ( EN 13892-2)
      Čvrstoća na SAVIJANJE
>10 N/mm2 ( EN 13892-2)
Čvrstoća na habanje
1) uskladjeno sa BS 8204 AR1
specijalna klasa’ (EN 13 892-4 
2) klasAhabanje < 3 cm3 / 50 cm2                                                                                                                                                        
( EN 13892-2)
Otpornost na klizanje mokrO  
(SRT Pendulum) 0.60

IZRADA PODNOG SISTEMA

Materijal je namenjen za nanošenje metodom posipanja na svež beton, koje se može izvesti upotrebom ručnih kolica ili mašine za posipanje. U prvoj varijanti operacija počinje kada beton podržava težinu radnika sa otiskom 3-5 mm (“foot print test”). U drugoj varijanti proces posipanja se odvija praktično parelelno sa procesom betoniranja.
Da bi se osigurao pravovremeni početak radova neophodna je kontinualna kontrola betona. Finalni izled poda se postiže nakon niza prelaska rotacionih mašina opremljenim diskovima i lopaticama uz poštovanje pravila operacija pravilnog finiširanja.

Područja primene:

• Srednja do teška industrija i proizvodni pogoni 
• Magacini 
• Logistički i distributivni centri 
• Proizvodni pogoni
• Fabrike
• Trgovački centri
• Megamarketi
• Hangari 
• Stovarišta i utovarni prostori 
• Cash & Carry trgovine
• Izložbene hale 
• Podzemne garaže
• Radionice
• Uopšte prostori sa povećanim zahtevom za otpornost na habanje.

PAKOVANJE

Materijal je pakovan u vrećama od 25 kg. Rok upotrebe pravilno lagerovanog materijala je 12 meseci. Jednom otvorena vreća mora se odmah iskoristiti.

ZAŠTITA

U oba slučaja moguća je varijacija boje usled prirodnog procesa sušenja materijala.Tokom vremena intenzitet varijacija se smanjuje i boja se ujednačuje.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Kao i kod svih praškastih proizvoda, preporučuje se nošenje zaštitne maske i rukavica.

RINOL