Industrijski podni sistemi

Kompletna sistemska rešenja za Vaš pod

Akrilatni podni sistemi

Visokootporni industrijski podovi

BRECOPLAN / CM A900

Visokootporni industrijski podovi bez fuga, bez odvajanja, sa visokom mogućnošću opterećivanja.
Svuda gde voda, ulja, goriva ili industrijska sredstva za čišćenje napadaju podove, nalazi se idealno područje primene za Brecoplan. Specijalno modifikovano sredstvo za vezivanje u kombinaciji sa odabranim dopunskim materijalima i cementom, rezultuje odličnim podom za garaže, radionice, proizvodne hale, skladišta kao i ulazno izlazne rampe u garaže.

Da li se mogu izbeći fuge?

Da! Svako odstupanje od nivoa, svaka šupljina u podnoj oblozi je izvor problema upravo pri najvećim naprezanjima. Zato mi polažemo Brecoplan maksimalno bez fuga, ali i na hiljadama kvadratnih metara. Ukoliko horizontalna kretanja betonske podloge izazovu tanke pukotine u Brecoplanu, one imaju samo optički značaj a nikako funkcionalni, jer veoma dobra prionljivost materijala na podlogu rezultira otpornošću na pukotine. Naročito zbog vezivanja sa veštačkom smolom, površina ostaje zaptivena i rezistentna tako da se skoro nikada ne pojavljuju odvajanje niti mehanička oštećenja.

Komforan, ekonomičan i ne zagađuje okolinu

U uspešnim preduzećima je poznato da Brecoplan industrijski podovi dugo vremena izdržavaju neprekidno korišćenje. Pri tome Brecoplan ne zahteva praktično nikakvo održavanje. Ovaj aspekt ne obezbeđuje samo optimalnu ekonomičnost, nego Brecoplan vodi računa i o zaštiti okoline. Ovaj kvalitetni proizvod nema rastvarača i nesumnjivo je neškodljiv.

RINOL