Industrijski podni sistemi

Kompletna sistemska rešenja za Vaš pod

Poliuretanski podni sistemi

VRHUNSKI POLIURETANSKI PODNI SISTEM VISOKIH PERFORMANSI

CRETE

PODNI SISTEM ZA PREHRAMBENU, HEMIJSKU I FARMACEUTSKU INDUSTRIJU !

Nikada strožiji zahtevi do sada po pitanju higijene u prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji kombinovani sa potrebom za sigurnim uslovima rada, stavljaju velike zahteve pred materijale za završne podne sisteme kao i za samu konstrukciju podnih sistema. Oni moraju da izdrže veoma velike agresije kao što su teški predmeti i oprema koja se postavlja na pod, zatim prevoz natovarenih kolica sa veoma tvrdim točkovima malog radijusa i površine, palete koje se vuku po podu, kao i prosute korozivne hemikalije. Oni mogu biti izloženi ekstremnoj hladnoći ili toploti, a ipak moraju da zadrže svoj strukturni integritet, otpornost na klizanje, lakoću čišćenja, izgled kao i funkcionalnost tokom godina eksploatacije. 
RINOL CRETE je upravo dizajniran da zadovolji svim najstrožijim zahtevima i standardima.

RINOL CRETE – higijenski, dugotrajan i izdržljiv

Od njihovog pojavljivanja pre cca. 30 godina poliuretanski malteri su postali osnova podnih sistema najpodesnijih za specijalne potrebe u proizvodnji hrane, mlekarama, mesnoj industriji, hemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji i sl. Visoke performanse postignute su izuzetnom kombinacijom izdržljivosti, trajnosti i hemijske otpornosti. Izgrađujući se na ovom istorijskom uspehu i koristeći najnovije razvoje u poliuretanskoj hemiji i tehnološkim formulacijama, RINOL kompanija koja je svetski lider u industrijskim podovima, razvila je RINOL CRETE vrhunski poliuretanski malterski podni sistem.

RINOL CRETE – prednosti

Brza ugradnja
o Tolerantan prema vlazi iz podloge – može da se postavlja na betonu starom 7 dana
o Brza nega i očvršćavanje – preko njega se može pešačiti nakon 12 sati, a potpuni saobraćaj nakon 
48 sati

RINOL