Industrijski podni sistemi

Kompletna sistemska rešenja za Vaš pod

POLYUREA

ZAVRŠNI VODONEPROPUSNI GARAŽNI PODNI SISTEM

ZAVRŠNI, ZAŠTITNI VODONEPROPUSNI PODNI SISTEM ZA
ZATVORENE I OTVORENE PARKINGE

RINOL POLYUREA PARKING SYSTEM kombinuje brzinu, fleksibilnost, snagu i visoke performanse elastomernih podnih obloga sa površinama otpornim na klizanje u klasi R10-R12.
POLYUREA podni sistem i tehnologija njegovog nanošenja obezbeđuje superiornu, izuzetno jaku i elastičnu površinu, koja je mnogo dugotrajnija na hemijska i mehanička opterećenja kao i na klizanje, u odnosu na sve dosadašnje poznate (tradicionalne) sisteme za parking prostore.

RINOL POLYUREA PARKING SYSTEM obezbeđuje izvanrednu zateznu čvrstoću i izvanrednu elastičnost. Zahvaljujući tim karakteristikama veoma je efikasan kod premošćavanja pukotina čak i na niskim temperaturama, što ga pored habajućeg završnog podnog sistema čini i idealnom hidroizolacionom membranom.

OPIS SISTEMA

Sloj materijala koji se vrućim postupkom nanosi u obliku spreja, i kroz nekoliko minuta očvrsne, veže agregat i zauzme konačni izgled, rezultira značajnoj uštedi vremena u odnosu na tradicionalne
parking sisteme.
Direktna ugradnja specijalno selektovanog agregata koristeći inovativnu metodu aplikacije obezbeđuje postojan i izdržljiv završni sloj, otporan na hemijske, mehaničke i atmosferske uticaje.

OPIS PRIMENE
 • Parking prostori otvorenog tipa koji zahtevaju hidroizolacioni sloj
 • Otvorene krovne površine sa zahtevom za hidroizolacionim i habajućim slojem
 • Parking prostori i površine sa zahtevom za protivkliznost
 • Izrada podnog sistema preko konstrukcija koje mogu reflektovati naprsline – sistem
  pogodan za premošćavanje naprslina
 • Parking prostori i površine koje su potpuno izložene UV zracima i atmosferskim uticajima
 • Ulazno-izlazne rampe na parkiralištima i površine sa visokim rizikom od klizanja (odabir
  odgovarajućeg agregata smanjuje proklizavanje na ulaznim, izlaznim i okretnim rampama)
 • Parking prostori i površine sa visokom nivoom vode, snega i leda.
 • Utovarni prostori i servisne rampe – sa zahtevima za otpornost na klizanje, zahtevom
  za hidoizolaciju, zahtevom za premošćavanje pukotina, potpuna izloženost UV zracima i
  vremenskim uslovima.
 • Površine sa gustim saobraćajem koje su izložene visokim opterećenjima smicanja i abrazije
  – viljuškari, kamioni, itd.
OPIS PRIMENE

– Veoma velika otpornost na habanje
– Protivklizan – ispunjava klasu R10 i R12, otpornost na klizanje mereno prema DIN 51130
– Veoma velika zatezna čvrstoća i čvrstoća na kidanje
– Veoma veliko istezanje i vraćanje u prvobitno stanje
– Zadržava visoku elastičnost, čak i pri nižim temperaturama
– Superiorne mogućnosti premošćavanja naprslina, čak i pri niskim temperaturama (6,3mm na -20℃)
– Odlična prionljivost za beton i za metal
– V isoko otpornost na ulja, goriva, soli za odleđivanje i na široki spektar opštih hemikalija
– Vrlo brzo očvršćavanje, čak i na temperaturama od 0℃
– Temperaturna postojanost od -30℃ do +100℃
– Aplikacija u kontinuitetu, od prajmera do završnog top sloja – moguća jednodnevna aplikacija – velika ušteda vremena
– Bez rastvarača i bez VOC-a – ekološki prihvatljiv.
– Spreman za pešački saobraćaj za 12 sati. Saobraćaj vozilima za 24 sata.

RINOL