Industrijski podni sistemi

Kompletna sistemska rešenja za Vaš pod

O nama

Preduzeće RINOL d.o.o. je specijalizovano, profesionalno osposobljeno i tehnološki opremljeno za izradu industrijskih podova. Od osnivanja RINOL d.o.o. je svoju poslovnu strategiju bazirao pre svega na tradiciji kvaliteta, znanja i stručnosti, a sa ciljem da svojom profesionalnošću zadovolji i najzahtevnije visoko tehnološke standarde. Imajući u vidu sve ove aspekte, kao temelj uspešnog poslovanja RINOL ih je ispred sebe postavio ne samo kao mogućnost, već kao neprikosnoveni imperativ.  Tokom svog dvadesetogodišnjeg rada RINOL je nesebično ulagao u tehnološki razvoj, prateći najsavremenije evropske i svetske trendove kao i inovacije koje ih permanentno prate i bio potpuno posvećen tome. Zahvaljujući ovakvom pristupu veoma brzo smo i zasluženo prepoznati kao lider u izradi industrijkih podova, gde smo i danas veoma čvrsto zadržali primat najboljeg, kako kod nas tako i u regionu.
Savremeni trendovi gradnje industrijskih objekata podrazumevaju izradu industrijskih podova u skladu sa najsavremenijim tehnologijama koje obezbeđuju visok kvalitet, ispunjavanje svih zahteva koji se postavljaju pred Investitora prilikom procesa eksploatacije objekta, kao i velike dnevne učinkePreduzeće RINOL prati savremene svetske tokove u podopolagačkoj delatnosti i već dugi niz godina tržištu regiona može ponuditi najadekvatnija rešenja bilo da se radi o betonskim, epoksidnim, poliuretanskim, magnezitnim ili podovima na bazi akrilata. Primenjujući dugogodišnja iskustva vodećih svetskih brendova u oblasti industrijskih podova, naši sistemi i tehnička rešenja su se dokazala na domaćem, ali i na inostranom tržištu. Znanje i iskustvo (know-how) obezbeđuje lidersku poziciju na tržištu kod izgradnje sada aktuelnih megamarketa, logističkih centara, podzemnih i nadzemnih garaža, objekata farmaceutske industrije, prehrambene industrije, medicinskih ustanova, visokoregalnih skladišta , fabričkih pogona, objekata posebnih namena  i uopšte industrijskih objekata. 
U poslednje vreme posebnu pažnju smo posvetili i dekorativnim podnim sistemima. 
Pored izgradnje novih objekata imamo veliko iskustvo na sanacijama postojećih objekata i prenameni istih, pogotovo kada su u pitanju veoma zahtevni objekti prehrane i farmaceutski objekti koji traže usaglašavanje sa HACCP i GMP standardima. 
Veliki broj renomiranih investitora koji su ukazali poverenje kao i količina izvedenih industrijskih podova, potvrđuju primat preduzeća RINOL ne samo u Srbiji već i u regionu. Ovo nas motiviše, ali pre svega obavezuje da svoje iskustvo, znanje, savremenu tehnologiju a posebno kvalitet i ubuduće primenjujemo u ostvarivanju i realizovanju vrhunskih rezultata na obostrano zadovoljstvo.  Težeći ka tome i šireći poslovne vidike, odlučni smo da u svemu istrajemo i obavezujemo se na nove radne pobede. RINOL je u tome i uspeo..

Rukovodeći tim

Dušan Rajnović

Direktor

Ceca Petruševska

Izvršni direktor

Ljubica Petruševska

Finansijski direktor

RINOL