Betonske podloge

OSNOVA PODNOG SISTEMA

Osnova podnog sistema

Podni sistemi zahtevaju adekvatno projektovanu i izvedenu podlogu koja je u stanju da uspešno – kako sa aspekta nosivosti, tako i sa aspekta funkcionalnosti – primi i prenese sva predviđena opterećenja tokom njenog eksploatacionog veka. Naši sistemi izrade novih betonskih podloga podrazumevaju upotrebu najsavremenije opreme i primenu tehnologije koja osigurava vrhunske rezultate.

Izgradnja betonskih ploča

Naša najsavremenija laserska ugradnja betona, odnosno izrada betonskih ploča, omogućava dnevni učinak od cca: 1500 m2. Pomoću LASER SCREED opreme, beton se istovremeno ravna i vibrira (nabija), kako bi se izbegle šupljine. Istovremeno se vrši kontrola ravnosti pomoću laserskih uređaja automatski, pet puta u jednoj sekundi.

Polipropilenska vlakna (mikroarmatura)

Tehnička rešenja u pojedinim slučajevima zahtevaju unošenje polipropilenskih vlakana u svežu betonsku masu. Mikroarmiranjem betona polipropilenskim vlaknima smanjuje se pojava mikroprslina u betonu, smanjuje se skupljanje betona i poboljšava se njegova otpornost na udar. Sa hemijske tačke gledišta, polipropilenskim vlaknima poboljšavamo otpornost na hemikalije i jake baze, kao i na slane rastvore. Naša rešenja podrazumevaju upotrebu samih polipropilenskih vlakana ili upotrebu polipropilenskih vlakana u kombinaciji sa armaturom, zavisno od individualnog zahteva objekta.

Čelična vlakna (mikroarmatura)

Unošenjem čeličnih vlakana u svež beton i njihovim homogenim raspoređivanjem po masi ugrađenog betona dobijaju se znatno povoljnije fizično-mehaničke karakteristike očvrsle betonske ploče. Povećana nosivost kod statičkih i dinamičkih opterećenja, eliminisana pojava pukotina u betonu pri uobičajenim termičkim opterećenjima, kao i smanjena pojava odloma, odlika su našeg betonskog poda sa čeličnim vlaknima. Statičnim proračunima precizno definišemo vrstu i količinu čeličnih vlakana za različita opterećenja kao i minimalni modul zbijenosti tamponske podloge.

RINOL